slider image 6 slider image 7 slider image 8
Polski         English         Deutsch

NAVIGATION


News


Foundation


Dr. Katarzyna Cieślak


Founders


Statute


Foundation Council


Foundation Board


Competitions


Winners


Gedania Artistica


the history...


Past events


Contact


Gallery


Links


Winners of Dr. Katarzyna Cieślak Competition


Competition V (2011)

***
Main Award

Anna Frąckowska, Srebrne kufle gdańskie XVII i XVIII wieku. Typ, styl, ikonorafia, praca dr, promotor: dr hab. Józef Poklewski prof. UMK

Piotr Kociumbas, 'Słowo miastem przepojone...'. Kantata okolicznościowa w osiemnastowiecznym Gdańsku, praca dr, promotor: prof. dr hab. Lech Kolago

***
Award for Outstanding Master's thesis
– founded by the Marshal of the Pomerania Voivodship

Olga Baron, Architektura i urbanistyka Jastrzębiej Góry w dwudziestoleciu międzywojennym,
promotor: prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska;
Uniwersytet Gdański, Instytut Historii Sztuki, Gdańsk 2009

***
Honorable Award

Szymon Jocek, Architektura i urbanistyka Juraty w dwudziestoleciu międzywojennym, - master thesis
promotor: prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska;
Uniwersytet Gdański, Instytut Historii Sztuki, Gdańsk 2010Competition IV (2009)

Jacek Bielak, Bursztynnictwo gdańskie od II połowy XVI do początku XVIII w. Studium z historii nowożytnego rzemiosła gdańskiego, Gdańsk 2007, Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego, praca dr, promotor: prof. dr hab. Krzysztof M. Kowalski

Arkadiusz Wagner, Warsztat rzeźbiarski Christiana Bernarda Schmidta na Warmii, Olsztyn 2007, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, opublikowana praca dr, promotor: dr hab. Tadeusz J. Żuchowski prof. UAM

Maria Rdesińska, Sarkofagi cynowe króla Zygmunta III Wazy i królowej Konstancji Austriaczki, Toruń 2005, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, praca mgr, promotor: dr Michał Woźniak


Competition III (2006)

Piotr Birecki, Sztuka reformacji na Ziemi Chełmińskiej od 1. poł XVI do 1 ćw. XVIII wieku, Toruń 2004, UMK w Toruniu, praca dr, promotor: prof. Jan Harasimowicz

Renata Sulewska, Dłutem wycięte. Snycerstwo północnych ziem polskich w czasach Zygmunta III Wazy, Warszawa 2004 [Wydawnictwa DIG] praca dr

Paweł Błażewicz, Inkunabuły dobromiejskie i ich czytelnicy, praca mgr, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, promotor: prof. dr hab. Teresa Borawska


Competition II (2004)

Marcin Wisłocki, Sztuka reformacji na Pomorzu 1535 – 1684, prac dr, w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Harasimowicza, Wrocław 2001

Marcin Pietkiewicz, Konwisarstwo toruńskie XVII i początku XVIII wieku, praca mgr napisana na Wydz. Sztuk Pięknych, w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa (w Zakładzie Muzealnictwa) UMK w Toruniu, pod kierunkiem dr Michała Woźniaka, Toruń 2001


Competition I (2002)

Peter Oliver Loew, Untersuchungen zur Geschichte der lokalen Geschichtskultur in Danzig zwischen 1793 und 1997.Die historische Mentalität in einer Stadt zwischen Polen und Deutschland, praca dr, Fachbereich für Geschichts- und Kunstwissenschaften, Freie Universität Berlin, 2000

Arnold Bartetzky, Das grosse Zeughaus in Danzig. Baugeschichte. Architektugeschichtliche Stellung. Repräsentative Funktion, [w:] Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa, Bd. 9, Stuttgart 2000 [publikowana praca doktorska]

Monika Jakubek, Elbląska chrzcielnica mistrza Berhausera na tle średniowiecznego odlewnictwa artystycznego Pobrzeża Bałtyku, praca mgr, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Zakład Muzealnictwa, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2000

Dorota Grubba, Życie i twórczość Stanisława Horno-Popławskiego w kontekście sztuki XX wieku, praca mgr, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Zakład Muzealnictwa, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2000