slider image 6 slider image 7 slider image 8
Polski         English         Deutsch

NAVIGATION


News


Foundation


Dr. Katarzyna Cieślak


Founders


Statute


Foundation Council


Foundation Board


Competitions


Winners


Gedania Artistica


the history...


Past events


Contact


Gallery


Links


Gedania Artistica


GEDANIA ARTISTICA is a series of publications whose aim is rich yet comprehensive presentation of art of Gdańsk region, based on the latest research results and their historical and artistic interpretation. The project is a multi-task, which was inaugurated in 2011. Series of single face of common themes and graphic design created in collaboration between the Dr Katarzyna Cieslak Foundation, the University of Gdańsk and the City Hall of Gdansk.

Each year, plans to issuance of subsequent volumes. The result will be a whole series of monographic publications on the art of the city and the region. The dissemination of knowledge about the uniqueness of artistic issues of Gdansk is a long-term goal of the series.


Tom 1.
Marcin Kaleciński, Mity Gdańska. Antyk w publicznej sztuce protestanckiej res publiki, Gdańsk 2011.

Mity Gdańska traktują o złożonym fenomenie obecności antyku w kulturze artystycznej Gdańska, zjawisku, które, jak się zdaje, jest kluczem do zrozumienia kulturowego paradygmatu tego miasta. Sztuka konsolidująca więzi społeczne poprzez dobór identyfikujących gdańszczan obrazów, w dużej mierze zaczerpniętych ze świata alegorii i exempli antycznych, odpowiadała potrzebom historycznym, zwłaszcza w programach dekoracji budowli publicznych, które uświadamiały prawną, religijną i kulturową odrębność miasta, jego miejsce w porządku władzy, w uniwersum chrześcijańskim i kosmicznym. Sztuka w przestrzeni publicznej stała się zatem obszarem autokreacji miasta – res publiki, wykładnią cnót obywatelskich, a przede wszystkim odegrała fundamentalną rolę jako element paidei, w Gdańsku zabarwiony z ducha rzymskim praktycyzmem. Asymilacja idealizowanej tradycji rzymskiego republikanizmu towarzyszyła procesowi kreacji mitu pochodzenia i dawnych wolności, budowy wspólnej świadomości politycznej. O ile wolne miasta niemieckie legitymizowały prawo do nazywania się republikami nadaniem cesarskim, o tyle Gdańsk budował swą republikańską genealogię w sztuce i – w mniejszym stopniu – w literaturze.

Ta erudycyjna, bogato ilustrowana książka, napisana z gdańskiego punktu widzenia, odsłania przed Czytelnikiem majestatyczny, acz nie bezkrytyczny obraz gdańskiej res publiki, w całym jego artystycznym bogactwie, w uznaniu podmiotowości gdańszczan jako politycznego natio, jako twórców miasta – dzieła sztuki.

Mity Gdańska. Antyk w publicznej sztuce protestanckiej res publiki.


Tom 2.
Andrzej Woziński, W świetle gwiazd. Sztuka i astrologia w Gdańsku w latach 1450-1550, Gdańsk 2011.

W świetle gwiazd. Sztuka i astrologia w Gdańsku w latach 1450-1550