slider image 6 slider image 7 slider image 8
Polski         English         Deutsch

NAWIGACJA


Aktualności


Fundacja


Dr Katarzyna Cieślak


Fundatorzy


Statut


Rada Fundacji


Zarząd


Konkursy


Laureaci


Gedania Artistica


Biblioteka


z historii Fundacji


Archiwum wydarzeń


Kontakt


Galeria


Linki


Aktualności


Ogłaszamy VII Konkurs im. doktor Katarzyny Cieślak

Zarząd Fundacji im. Doktor Katarzyny Cieślak ogłasza VII Konkurs im. doktor Katarzyny Cieślak na prace młodych badaczy krajowych i zagranicznych z zakresu historii sztuki i kultury Pomorza oraz Warmii i Mazur.

Termin składania prac opublikowanych lub obronionych w okresie od 1 października 2014 do 30 września 2017 upływa w dniu 5 października 2017 roku.

Pełna informacja i dokumenty konkursowe dostępne są do pobrania poniżej.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o spopularyzowanie uczestnictwa w Konkursie wśród potencjalnie zainteresowanych młodych badaczy oraz przekazanie informacji osobom zainteresowanym.

Zarząd Fundacji im. dr Katarzyny Cieślak
Gdańsk, dnia 14 kwietnia 2017 r.

Regulamin Konkursu - do pobrania

Warunki Konkursu 2017 - do pobrania

Formularz zgłoszenia konkursowego 2017 - do pobrania


*** POŻEGNANIE ***

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 21 marca 2016 r. odszedł

ś.p. WIESŁAW GIERŁOWSKI

Współtwórca i wieloletni Członek Zarządu Fundacji im. dr Katarzyny Cieślak

historyk sztuki, bursztynnik, mistrz rzemiosła artystycznego, konserwator zabytków, ekonomista, żołnierz Armii Krajowej, odznaczony Krzyżem Orderu Niepodległości z Mieczami, Ekumenicznym Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu św. Brygidy Szwedzkiej, Medalem św. Wojciecha

Był człowiekiem wielkiej aktywności, zaangażowanym społecznie i gotowym zawsze do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, o czym świadczy jego stała działalność w Stowarzyszenia Bursztynników Polskich,
Światowej Radzie Bursztynu, Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Był aktywnym uczestnikiem prac naszej Fundacji aż do ostatnich dni.
Pożegnaliśmy Go pełni smutku.

Rodzinie i Bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia.
Zarząd i Rada Fundacji

Wiesław GierłowskiW piątek 27 lutego odbyła się uroczystość wręczenia nagród w VI edycji Konkursu im. Dr Katarzyny Cieślak na prace młodych badaczy krajowych i zagranicznych z zakresu historii sztuki i kultury Pomorza oraz Warmii i Mazur.

Miło nam poinformować, że laureatami VI edycji Konkursu zostali:

NAGRODA GŁÓWNA
Maciej Ptaszyński
za publikowaną pracę doktorską: Narodziny zawodu. Duchowni luterańscy i proces budowania konfesji w Księstwach Pomorskich XVI/XVII w.
- 10.000 zł

NAGRODA SPECJALNA za wyróżniającą się pracę magisterską fundowana przez Marszałka Województwa Pomorskiego
Katarzyna Wróblewska
za pracę magisterską: Sopockie festiwale sztuk plastycznych 1949-1956
3.000 zł

WYRÓŻNIENIE
Karolina Zimna-Kawecka
za pracę doktorską: Działalność konserwatorska na terenie województwa pomorskiego w latach 1920-1939
1.000 zł

WYRÓŻNIENIE
Dorota Kulawczuk
za pracę magisterską: Georg Theodor Schirrmacher. Życie i twórczość
1.000 złFundacja im. dr Katarzyny Cieślak

ma zaszczyt zaprosić na

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NAGRÓD

w VI Konkursie imienia Dr Katarzyny Cieślak na prace młodych badaczy krajowych i zagranicznych z zakresu historii sztuki i kultury Pomorza oraz Warmii i Mazur

która odbędzie się
27 lutego 2015 roku (piątek) o godzinie 17:00
w Dom Uphagena w Gdańsku, ul. Długa 12

Uroczystość uświetni występ kwartetu klarnetowego studentów
Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Fundacja składa serdeczne podziękowania wszystkim instytucjom,
które wsparły organizację VI edycji Konkursu

- Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Pomorskiego
- Muzeum Historycznemu Miasta Gdańska
- Oddziałowi Gdańskiemu Stowarzyszenia Historyków Sztuki
- Towarzystwu Domu Uphagena

[Rozmiar: 49051 bajtów]

ZAPROSZENIE W FORMACIE PDF DO POBRANIA PO KLIKNIĘCIU W TEN LINK
[Rozmiar: 207725 bajtów]

***

Zgłoszone do Konkursu prace

Prace doktorskie (publikowane i niepublikowane)

1. Anna Gut, „Et in funere perennitas”. Nowożytne epitafia drewniane na Pomorzu Środkowym, Toruń 2014

2. Piotr Kitowski, Sukcesja spadkowa w mniejszych miastach Prus Królewskich w II poł. XVII i XVIII w. (województwo pomorskie). Studium historyczno-prawne, Gdańsk 2014

3. Piotr Paluchowski, „Danziger Erfahrungen” w latach 1739-1793. Studium z dziejów gdańskiego czasopiśmiennictwa, publikacja Warszawa 2013

4. Maciej Ptaszyński, Narodziny zawodu. Duchowni luterańscy i proces budowania konfesji Księstwach Pomorskich XVI/XVII w., publikacja Warszawa 2011

5. Juliusz Raczkowski, Monumentalne zespoły Kolegium Apostolskiego na terenie dawnego państwa zakonnego w Prusach, publikacja Pelplin 2013

6. Jakub Rudnicki, Stereotypy w prozie polskiej o Warmii i Mazurach, Olsztyn 2013

7. Franciszek Jan Skibiński, Willem van den Blocke. Netherlandish Sculptor in the Baltic Region, Utrecht 2013

8. Bożena Szmelter-Fausek, Gdański warsztat malarski ostatniej ćwierci XVI i pierwszej połowy XVII w. na przykładzie twórczości Antona Möllera (1563/5–1611) i Hermanna Hana (1580–1627/28), Toruń 2013

9. Karolina Zimna-Kawecka, Działalność konserwatorska na terenie województwa pomorskiego w latach 1920-1939, Toruń 2011

10. Magdalena Żmijkowska, Magazyn Ilustrowany „Panorama Północy” (1957-1981) – analiza treści i formy, Olsztyn 2013

11. Magdalena Żółtowska-Sikora, Charakterystyka kulturowa wierszy zamieszczonych w „Kalendarzu Królewsko-Pruskim Ewangelickim“ w latach 1860-1895, Olsztyn 2011

Prace magisterskie

1. Dilan Abdulla, Figuralne szkice malarskie Andreasa Stecha (1635–1697), Gdańsk 2012

2. Maja Martyna Baran, Rysunki szkół północnowłoskich ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku. Problem atrybucji na wybranych przykładach, Gdańsk 2011

3. Hubert Ludomił Baumann, XIX-wieczne kościoły ewangelickie na terenie dominium warmińskiego po I rozbiorze Polski, Gdańsk 2011

4. Alicja Grabowska-Lysenko, Architektura i wyposażenie kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Mątowach Wielkich jako dokument kultów pielęgnowanych w parafii od średniowiecza do współczesności, Toruń 2012

5. Dorota Kozak, Gotyckie freski w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja i Jana Ewangelisty w Sząbruku, Gdańsk 2013

6. Sylwia Kudła, Technika i technologia wykonania dekoracji malarskiej z I poł. XV wieku w kościele p.w. ś.ś. Piotra i Pawła w Mariance k. Pasłęka, Toruń 2012

7. Dorota Kulawczuk, Georg Theodor Schirrmacher. Życie i twórczość, Gdańsk 2012

8. Anna Mallek, Dzieje Domu Opatów Pelplińskich i zespołu towarzyszących mu gmachów obecnej siedziby Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011

9. Kamila Paprocka, Narracje litotyczne w wielkiej narracji teatru antropologicznego na przykładzie Teatru Węgajty/Projektu Terenowego, Warszawa 2013

10. Magdalena Staręga, Architekt gdański Ernst Schade (1865-1929). Dorobek architektoniczny Ernsta Schadego w kontekście ówczesnego budownictwa niemieckiego, Gdańsk 2011

11. Joanna Utzig, Czternastowieczne witraże w kościele katedralnym p.w. Wniebowzięcia NMP we Włocławku. Wybrane zagadnienia formy i treści, Kraków 2013

12. Katarzyna Wróblewska, Sopockie festiwale sztuk plastycznych 1949-1956, Gdańsk 2014

13. Jagoda Załęska, Urbanizacja Nowych Szkotów w Gdańsku w świetle idei Miasta-Ogrodu, Gdańsk 2011

14. Gabriela Zbirohowska-Kościa, Freski gotyckie w kościele parafialnym p.w. Bożego Ciała w Pręgowie, Gdańsk 2012

Inne

1. Gąsiorowska Katarzyna, Mało znany kielich ze skarbca kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krakowie, [w:] Limen expectationis. Księga ku czci śp. ks. prof. dr. hab. Zdzisława Klisia, red. J. Urban, A. Witko, Kraków 2012, s. 103-110.Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 1 listopada 2014 r. zmarł

dr Michał Stryczyński

znakomity prawnik i zasłużony społecznik.

Był współzałożycielem naszej Fundacji i aktywnym uczestnikiem jej prac aż do ostatnich dni swego życia.
Pożegnaliśmy Go pełni smutku.
Z Rodziną Zmarłego łączymy się w poczuciu straty nie do zastąpienia.

Zarząd i Rada Fundacji